Saturday، 19 January 2019  

اتصال به اینترنت بدون نیاز به Username و Password

اینترنت هوشمند افق نت :
با استفاده از این سرویس شما در هر لحظه و هر مکان و به هر میزان به اینترنت دسترسی خواهید داشت و این سرویس به لحاظ کیفیت و سرعت مانند خطوط دیجیتال پرسرعت میباشد. از طریق این سرویس بدون احتیاج به USERNAME و PASSWORD ، تنها با داشتن یکی از این دو شماره تماس 303234 9092 و 303233 9092 می توانید با خطوط دیجیتال افق نت ارتباط برقرار نمائید. قابل ذکر است هزینه اینترنت مصرفی از قرار دقیقه ای 5 تومان هر دو ماه یکبار بر روی قبض تلفن محاسبه می گردد.
 
 
شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۷

شماره های هوشمند
9092 3032 33
9092 3032 34

تلفن بین الملل افق
9092 3032 35