Sunday، 23 September 2018  

اتصال به اینترنت بدون نیاز به Username و Password

اینترنت هوشمند افق نت :
با استفاده از این سرویس شما در هر لحظه و هر مکان و به هر میزان به اینترنت دسترسی خواهید داشت و این سرویس به لحاظ کیفیت و سرعت مانند خطوط دیجیتال پرسرعت میباشد. از طریق این سرویس بدون احتیاج به USERNAME و PASSWORD ، تنها با داشتن یکی از این دو شماره تماس 303234 9092 و 303233 9092 می توانید با خطوط دیجیتال افق نت ارتباط برقرار نمائید. قابل ذکر است هزینه اینترنت مصرفی از قرار دقیقه ای 5 تومان هر دو ماه یکبار بر روی قبض تلفن محاسبه می گردد.
 
 
يكشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷

شماره های هوشمند
9092 3032 33
9092 3032 34

تلفن بین الملل افق
9092 3032 35